EU:n tekoälylaki etenee

EU:n tekoälylaki etenee

(Julkaisupäivä 9.12.2023 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231206IPR15699/artificial-intelligence-act-deal-on-comprehensive-rules-for-trustworthy-ai) Euroopan unioni on ottanut merkittävän askeleen kohti tekoälyn eettistä ja turvallista käyttöä....

Etiikka ja tekoäly: käytännöllinen lähestymistapa

Aikakaudella, jolloin tekoäly ei enää kuulu tieteiskirjallisuuteen vaan on aktiivinen osa jokapäiväistä elämäämme, tämän teknologisen vallankumouksen eettiset ulottuvuudet ovat tulleet liian tärkeiksi sivuutettaviksi. Terveydenhuollosta ja rahoituksesta rikosoikeuteen...
EU:n tekoälylaki etenee

Tekoälyn käyttö opiskelussa

Tekoälyn käyttö koulutuksessa tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia oppimisen tehostamiseen ja yksilöllisen opetuksen tukemiseen. Se voi parantaa opetusmenetelmiä, tarjota räätälöityä opetusta ja tukea opettajia monin eri tavoin. Kuitenkin sen käytöllä on myös eettisiä ja...
Tekoäly rekrytoinnissa

Tekoäly rekrytoinnissa

Tekoälyn käyttö rekrytoinnissa on kasvava trendi, ja sillä on potentiaalia parantaa rekrytointiprosessia tehokkuuden, tarkkuuden ja objektiivisuuden näkökulmasta. Tässä on joitain keskeisiä olemassa olevia sovellutuksia tekoälyn käytöstä rekrytoinnissa: Anomuksien...