EU-parlamentti käsitteli 14.6.2023 tekoälylainsäädäntöä. EU-parlamentti on hyväksynyt kantansa tekoälyn käytön sääntelyyn. Säännöt, jotka hyväksyttiin äänin 499 puolesta, 28 vastaan ja 93 tyhjää, luovat perustan neuvotteluille lopullisesta laista, joka pyrkii varmistamaan tekoälyn eettisen käytön EU:ssa kansalaisten oikeuksia ja yksityisyydensuojaa kunnioittaen.

Parlamentti ehdottaa, että tietyt tekoälyn käyttötavat kielletään. Tällaisia ovat muun muassa reaaliaikainen biometrinen etätunnistaminen julkisissa tiloissa, arkaluonteisiin ominaisuuksiin perustuva luokittelu, ennakoiva poliisitoiminta sekä tunteiden tunnistusjärjestelmien käyttö lainvalvonnassa, rajavalvonnassa, työpaikoilla tai oppilaitoksissa.

Joitakin tekoälyn käyttökohteita, kuten luottokelpoisuuden arvioinnin tai biometrisen tunnistuksen, parlamentti luokittelee suuren riskin käytöiksi. Vaikka nämä suuren riskin sovellukset sallittaisiin, niiden toimintaa tulee valvoa tarkemmin.

Parlamentti esittää myös räätälöityjä sääntöjä generatiiviselle tekoälylle, kuten ChatGPT:lle. Kehittäjien tulee merkitä tuotokset selkeästi ja estää laittoman sisällön tuottaminen. Lisäksi heidän tulee julkaista tiivistelmä tekijänoikeuksien suojaaman sisällön käytöstä tekoälyn kouluttamisessa.

EU-parlamentti kannustaa tekoälyinnovaatioita ja tukee pienyrityksiä ehdottamalla poikkeuksia avoimen lähdekoodin tekoälykomponenteille ja tutkimukselle. Lisäksi parlamentti haluaa antaa kansalaisille oikeuden valittaa tekoälyjärjestelmistä, jotka rikkovat sääntöjä, sekä oikeuden saada selitys korkeariskisen tekoälyn tekemistä päätöksistä. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa tekoälyn käytön eettisyys ja avoimuus.

Seuraavaksi alkavat neuvottelut neuvoston kanssa, joissa sovitaan lain lopullisesta muodosta.

LÄHDE: https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20230609IPR96212/eu-parlamentti-tekoalyn-kayton-oltava-turvallista-ja-avointa