(Julkaisupäivä 9.12.2023 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231206IPR15699/artificial-intelligence-act-deal-on-comprehensive-rules-for-trustworthy-ai)

Euroopan unioni on ottanut merkittävän askeleen kohti tekoälyn eettistä ja turvallista käyttöä. Parlamentti ja neuvosto ovat saavuttaneet poliittisen sopimuksen Tekoälylaista, joka varmistaa, että Euroopassa käytettävä tekoäly on turvallista, kunnioittaa perusoikeuksia ja demokratiaa, samalla kun se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää tekoälyä ja laajentua.

Keskeiset Sovitut Kohdat

  • Yleiskäyttöisen tekoälyn turvatoimet: Säännöt perustuvat tekoälyn potentiaalisiin riskeihin ja vaikutustasoon.
  • Biometristen tunnistusjärjestelmien käytön rajoitukset lainvalvonnassa: Tiukat ehdot, mukaan lukien ennakkotuomioistuimen hyväksyntä.
  • Kielletyt sovellukset: Esimerkiksi sensitiivisten ominaisuuksien (poliittiset, uskonnolliset vakaumukset, seksuaalinen suuntautuminen) perusteella tapahtuva biometrinen luokittelu ja sosiaalisen käyttäytymisen perusteella tapahtuva sosiaalinen pisteytys.
  • Kuluttajien oikeudet: Mahdollisuus valituksiin ja selkeisiin selityksiin tekoälypäätösten vaikutuksista.
  • Sakot: Rikkomusten mukaan 35 miljoonasta eurosta tai 7 %:sta globaalista liikevaihdosta 7,5 miljoonaan euroon tai 1,5 %:iin liikevaihdosta.

Innovaation ja pk-yritysten tukeminen

  • Säännellyt ”hiekkalaatikot” ja todellisen maailman testaaminen: Tukee innovatiivisten tekoälyratkaisujen kehittämistä ja markkinoille saattamista.
  • Sanktiot ja voimaantulo: Sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa merkittäviin sakkomaksuihin.