Tekoäly (AI) on tieteenala, joka pyrkii kehittämään tietokonejärjestelmiä ja ohjelmistoja, jotka pystyvät suorittamaan älykkäitä toimintoja, jotka normaalisti edellyttävät ihmisen älyä. Yleisesti hyväksytty määritelmä tekoälylle on tietokoneen kykyä oppia, sopeutua ja suorittaa tehtäviä, jotka vaativat ihmisen älykkyyttä, kuten päätöksentekoa, ongelmanratkaisua, kielen ymmärtämistä tai kuvien tunnistamista.

Tekoäly voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: heikko tekoäly ja vahva tekoäly. Heikko tekoäly (narrow AI) tarkoittaa tekoälyä, joka on suunniteltu suorittamaan tiettyjä rajoitettuja tehtäviä ja toimimaan vain tietyllä osa-alueella. Esimerkkejä heikosta tekoälystä ovat kielipohjaiset chatbotit, kuvantunnistusjärjestelmät ja suositusjärjestelmät, kuten Netflixin suositukset tai Amazonin tuotesuositukset.

Toisaalta vahva tekoäly (strong AI) edustaa tekoälyä, joka pystyy suorittamaan kaikkia ihmisen älykkyyteen liittyviä tehtäviä ja jäljittelemään täysin ihmisen älykkyyttä kaikilla osa-alueilla. Vahvaa tekoälyä pidetään vielä teoreettisena, ja sen kehittäminen on haastavaa.

Pääluokittelutavat erilaisille tekoälyille perustuvat yleensä niiden kykyihin ja sovellusalueisiin. Esimerkiksi:

  1. Luonnollisen kielen käsittely (Natural Language Processing, NLP): Tämä luokka keskittyy tekoälyn kykyyn ymmärtää ja käsitellä ihmisen kirjoittamaa tai puhuttua kieltä. Esimerkkinä tästä on Apple Siri tai Google Assistant, jotka pystyvät vastaamaan kysymyksiin ja suorittamaan tehtäviä käyttäjän antamien puhekomentojen perusteella.
  2. Koneoppiminen (Machine Learning, ML): Koneoppiminen on menetelmä, jossa tietokonejärjestelmä oppii automaattisesti ja parantaa suoritustaan kokemuksen perusteella. Esimerkiksi roskapostisuodattimet oppivat tunnistamaan roskapostin tunnusmerkkejä käyttäjien ilmoitusten perusteella.
  3. Kuvantunnistus: Kuvantunnistus on tekoälyn osa-alue, joka keskittyy tietokonejärjestelmien kykyyn tunnistaa ja tulkita kuvia tai visuaalista dataa. Esimerkiksi kasvojentunnistusjärjestelmät, kuten ne, jotka käytetään älypuhelimissa avattaessa puhelin kasvojentunnistuksella, hyödyntävät kuvantunnistusta. Näissä järjestelmissä tekoäly analysoi kuvan ominaisuuksia, kuten silmiä, suuta ja nenää, ja vertaa niitä tallennettuihin kasvomalleihin tunnistaakseen henkilön.
  4. Autonomiset järjestelmät: Tämä luokka viittaa tekoälyn soveltamiseen autonomisten järjestelmien, kuten itsenäisesti liikkuvien robottien tai ajoneuvojen, kehittämiseen. Esimerkiksi itseohjautuvat autot hyödyntävät tekoälyä navigoidessaan ympäristössä, tunnistaessaan esteitä ja tekemällä päätöksiä liikenteessä.

On tärkeää huomata, että nämä ovat vain muutamia esimerkkejä tekoälyn pääluokittelutavoista ja sovelluksista. Tekoälyä voidaan hyödyntää monilla muillakin aloilla, kuten lääketieteessä, taloudessa, turvallisuudessa ja taiteessa. Se tarjoaa mahdollisuuksia lisätä tehokkuutta, parantaa päätöksentekoa ja kehittää uusia innovaatioita eri aloilla.