Bryssel, 11. toukokuuta 2023 – Euroopan parlamentin jäsenet ovat hyväksyneet uudet säännöt, jotka vievät meitä lähemmäs tekoälyä koskevaa sääntelyä. Tämä on tärkeä askel kohti vastuullista ja eettistä tekoälyn kehittämistä. Kun säännöt saavat hyväksynnän, ne tulevat olemaan maailman ensimmäiset kattavat tekoälyä koskevat säännökset.

Euroopan parlamentin sisämarkkinavaliokunta ja kansalaisvapauksien valiokunta ovat yhdessä hyväksyneet neuvotteluvaltuutuksen ehdotuksen suurella enemmistöllä. Jäsenten tavoitteena on asettaa etusijalle tekoälyjärjestelmien turvallisuus, avoimuus, jäljitettävyys, syrjimättömyys ja ympäristöystävällisyys. He haluavat myös antaa tekoälylle määritelmän, joka on teknologianeutraali ja sopii nykyisiin ja tuleviin tekoälyjärjestelmiin.

Uusien sääntöjen mukaan tekoälyjärjestelmät luokitellaan ja niitä säännellään niiden aiheuttaman riskin perusteella. Suurella riskillä olevat järjestelmät kielletään ehdottomasti. Tämä koskee esimerkiksi järjestelmiä, jotka käyttävät manipuloivia tekniikoita, hyväksikäyttävät haavoittuvuuksia tai harjoittavat syrjintää.

Euroopan parlamentin jäsenet ovat laajentaneet kiellettyjen tekoälykäytäntöjen listaa, mukaan lukien erilaisia tunkeilevia sovelluksia. Näitä ovat esimerkiksi reaaliaikainen ja etäyhteyden jälkeinen biometrinen tunnistus, lukuun ottamatta tiettyjä lainvalvontatarkoituksia. Kiellettyihin käytäntöihin kuuluvat myös arkaluonteisiin ominaisuuksiin perustuvat biometriset luokittelujärjestelmät, ennakoiva poliisitoiminta ja tunneanalyysijärjestelmät eri yhteyksissä.

Riskialttiit tekoälysovellukset on laajennettu koskemaan myös alueita, jotka voivat vaarantaa ihmisten terveyden, turvallisuuden, perusoikeudet tai ympäristön. Korkean riskin sovelluksiin kuuluvat esimerkiksi tekoälyjärjestelmät, joita käytetään äänestäjiin vaikuttamiseen poliittisissa kampanjoissa, sekä suosittelujärjestelmät, joita käyttävät yli 45 miljoonan käyttäjän sosiaalisen median alustat.

Uusissa säännöksissä käsitellään myös yleiskäyttöisen tekoälyn erityispiirteitä, erityisesti GPT:n kaltaisia perusmalleja. Mallien tarjoajien on taattava perusoikeuksien, terveyden, turvallisuuden, ympäristön, demokratian ja oikeusvaltion vahva suojelu. Lisäksi avoimuustoimia edistetään, kuten tekoälyllä luodun sisällön julkistamista, laittoman sisällön estämistä ja koulutuksessa käytettyjen tekijänoikeudellisesti suojattujen tietojen yhteenvetojen julkaisemista.

Sääntöjen tarkoituksena on edistää innovaatioita samalla kun suojella kansalaisten oikeuksia. Tutkimustoimintaan ja avoimen lähdekoodin lisensseillä tarjottuihin tekoälykomponentteihin on otettu mukaan poikkeuksia. Lisäksi viranomaisten kannustetaan luomaan sääntely-ympäristöjä, joissa tekoälyä voidaan testata ennen sen käyttöönottoa.

Säännöksissä korostetaan myös kansalaisten oikeutta tehdä valituksia tekoälyjärjestelmistä ja saada selityksiä päätöksistä, jotka vaikuttavat heidän oikeuksiinsa. EU:n tekoälyviraston roolia on uudistettu valvomaan sääntöjen täytäntöönpanoa.

Euroopan parlamentin jäsenten hyväksyntä näille säännöille on merkittävä virstanpylväs tekoälyn sääntelyn kehittämisessä. Jos säännökset hyväksytään, ne luovat maailmanlaajuisen ennakkotapauksen vastuulliselle ja eettiselle tekoälyn kehittämiselle. Tavoitteena on, että tekoäly hyödyttää yhteiskuntaa samalla kun yksilön oikeudet suojataan ja avoimuutta edistetään.

Lähde: Euroopan parlamentti, https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230505IPR84904/ai-act-a-step-closer-to-the-first-rules-on-artificial-intelligence